Category Archives: Astrální cestování

Astrální pohled,Efekt Alenka v říši divů,Předpoklady

Astrální pohled Náš normální zrak ( 2 oči ) nám umožňuje vidět záběr pod úhlem 220° před sebe bez toho, aniž bychom se otáčeli. U astrálního těla tomu je jinak. Když jste mimo tělo, nemáte žádné oči. Představte si, že

Obyvatelé astrální sféry,Kontakt s bytostmi

Obyvatelé astrální sféry Stejně jako náš hmotný svět má své obyvatele, tak i astrální. Narozdíl od naší planety jsou však roztroušeni po různých sférách, které jim náleží. Platí však stejná věc, že v nižších je jich přece jenom více, stejně

Druhy astrálního cestování

 Nyní tedy přejdu k popisu jednotlivých fenoménů: OBE,OOBE,Astrální projekce je to zkratka z angličtiny Out Of Body Experience, což v překladu znamená zážitek mimo tělo, nebo zkušenost mimo tělo. Když prožíváte tento typ mimotělné zkušenosti, prožíváte ji v reálném čase.

Astrální sféra

Jako se naše fyzické tělo pohybuje po fyzické zemi, tak i astrální tělo potřebuje svojí atmosféru, nějakou onu zemi. A tak se dostáváme k otázce, co jest astrální sféra, nebo prostě astrál. V lexikonu magie můžeme najít definici: nevnímatelná substance

Astrální cestování – OOBE – out of body experience

Astrální cestování má být jednou z forem mimotělních zkušeností (OOBE – out of body experience) zejména člověka, ostatní fauny nikoliv. Předpokládá duální možnost existence „astrálního těla“, které se může od fyzického těla člověka oddělovat, cestovat mimo něj a pak nazpět